Hva er en grafisk profil?

Man hører gjerne uttrykket omtalt i ulike sammenhenger. En grafisk designer har gjerne en pris for å utarbeide en grafisk profil, eller en webutvikler kan be om tilgang til denne for å gjøre designprosessen enklere. Men hva er en grafisk profil, og i hvilke sammenhenger vil man bruke denne? Jeg har undersøkt dette nærmere og ønsker å dele det jeg har funnet ut.

artikkelen fortsetter under annonsen

En grafisk profil er den helhetlige visuelle presentasjonen av en bedrift. Den består av fonter, farger, bilder og ulike elementer som utformer et helhetlig uttrykk. Andre ord som blir brukt om en grafisk profil er gjerne stilmanual eller designmanual. Slike profileringer utføres av et reklamebyrå eller en grafisk designer, og prisen vil gjerne havne et sted mellom 15.000 og flere hundre millioner kroner i spesielle tilfeller.

Et helhetlig grafisk design av en bedrift eller et produkt

En grafisk profil er gjerne hvordan din bedrift vil oppfattes av andre, da den er bedriftens ansikt utad. En grafisk profil vil gjerne benyttes ved markedsføring, og noen typiske elementer er bilder, tekst, form og farge.

Fra tid til annen vil du høre om store konsern som endrer grafisk profil, eller den visuelle profilen deres. Eksempler på slike firmaer som har endret profilen i nylig tid er NSB, DNB og Norsk Tipping. Det sistnevnte bare til en viss grad.

Da kommer man gjerne opp i hundrevis av millioner kroner, siden designprosessen vil ta svært mye tid. Man må tenke seg både hvordan nåtidens, men også fremtidens kunder vil oppfatte selskapet.

Designbyrået som blir hyret til slike oppdrag vil gjerne basere seg på historien til selskapet, og ta med seg særnorske elementer i designprosessen. Det er derfor NSB endte opp med ordet Vy – som raskt oversatt betyr å speide, utsikt eller å se.

Felles utforming på tvers av alle kanaler

Det fine med en grafisk profil er at du som bedriftseier lett kan holde deg innenfor rammene som designeren har satt for deg. Da blir det enklere for kunder å kjenne igjen bedriften, noe som kan føre til økt familiaritet.

Tenk deg at du har magesyke i et land hvor det kun finnes eksotiske restauranter. Etter et kjapt Google-søk finner du ut at det finnes en McDonalds et par kilometer unna.

artikkelen fortsetter under annonsen

Det samme vil gjelde for lokale bedrifter. Hvis du vet at et firma har mange og gode referanser, samt. en profesjonell logo og en ryddig nettside, så vil det øke inntrykket kunden har av bedriften din.

En grafisk profil vil kunne brukes på alle steder bedriften din er synlig. Caps, t-skjorte, nettside, bil-profilering, penner, visittkort, avisoppslag eller hvis du ønsker å sponse et lokalt arrangement.

Grafisk profil – resultatet av en utarbeidet stilmanual

En grafisk profil blir gjerne omtalt som en stilmanual. Den grafiske profilen kan dog også bli sett på som resultatet av den utarbeidede stilmanualen.

Den grafiske designeren som du har hyret til oppdraget, vil presentere en stilmanual med tilhørende fonter og farger, slik at du kan bruke denne til den grafiske profileringen.

Uttrykkene blir med andre ord brukt litt om hverandre, men jeg personlig kjenner en designer som bruker uttrykket grafisk profil for stilmanualen.

Vedkommende presenterer dog hvordan stilmanualen og de grafiske elementene vil bli seende ut ved bruk på visittkort, t-skjorter og firmabil.

Eksempler på grafiske profiler

Jeg personlig synes at dnb har en fin grafisk profil. Da jeg ikke ønsker å bruke deres logo eller grafiske elementer på siden, så kan du klikke på denne linken for å se den grafiske profilen.

For å se en tilnærmet fullstendig, og relativt ekstensiv grafisk profil, så kan du klikke på denne linken. Den fører deg videre til et pdf-dokument, som beskriver designmanualen til ehelse.no – Direktoratet for e-helse.

Pris på en grafisk profil

Prisen på en grafisk profil vil avhenge av svært mange ulike faktorer. Som du kan se på linken ovenfor (Direktoratet for e-helse), så kan grafiske profiler bli svært ekstensive.

Som nevnt tidligere brukte blant annet DNB hundrevis av millioner på den grafiske profilen sin. Det samme kan tenkes om Vy.

Utformingen kommer mest an på antall potensielle brukere, størrelsen på oppdraget (spesifisitet) samt. kunde og reklamebyrå.

Vedkommende jeg har mest kontakt med utformer en komplett grafisk profil til rundt 20.000,- eks. mva. Men ved større oppdrag vil selvsagt denne prisen øke i takt med omfanget.

Annonse
Aktivert.no

Aktivert er et webmagasin med tusenvis av lesere hver måned. Her finner du topplister og spennende innsikter innen flere ulike sjangre.

Populære innlegg
Annonse